Green Leaf

Mikä on Green Leaf?

European Green Leaf Award on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä. Sen tarkoituksena on antaa tunnustusta erityisen paljon ympäristöasioihin huomiota kiinnittäneille kaupungeille. Palkinnon jakoperusteissa painotetaan erityisesti pyrkimyksiä luoda vihreää kasvua ja saada aikaan uusia kestäviä työpaikkoja. 

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensin kaupungit täyttävät kilpailuhakemuksen, johon listataan kaupungin tekoja useilla eri sektoreilla: ilmasto ja energia, jätteet ja kiertotalous, kestävä liikenne, luonto ja biodiversiteetti, vesi sekä ilmanlaatu ja melu. Tuomaristo valitsee näiden hakemusten perusteella finalistit.

Kilpailun finaalissa painotettiin kolmea osa-aluetta: kaupungin sitoutumista vihreään kasvuun, kaupunkilaisten kannustamista ja viestintää tavoitteista sekä kaupungin mahdollisuuksia toimia ”vihreänä lähettiläänä” eli kannustaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja kohti kestävää tulevaisuutta.

Green Leaf -kilpailun arvioinnin osa-alueet

  • Energia ja ilmastonmuutos
  • Jäte ja kiertotalous
  • Vesi
  • Kestävä liikenne
  • Luonto ja luonnon monimuotoisuus
  • Ilmanlaatu ja melu

Euroopan Green Leaf -kaupungit:

2024 Elsinore, Velenje
2022 Winterswijk, Valongo
2021 Lappeenranta, Gabrovo
2020 Limerick, Mechelen
2019 Cornellà de Llobregat, Horst aan de Maas
2018 Leuven, Växjö
2017 Galway
2015 Mollet del Vallès, Torres Vedras

Osallistuva budjetointi

Vuoden 2021 aikana on toteutettu erilaisia ympäristötekoja, josta kaupungin asukkaat päättivät.

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 040 081 5284,

ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Otsikkoteksti

Myö ollaan yksi Euroopan vihreimpiä kaupunkeja

Ingressi

 

 

Lappeenrannan kaupunki on vuoden 2021 Green Leaf -voittaja. Green Leaf on Euroopan komission myöntämä palkinto, jolla nostetaan esiin vihreitä edelläkävijäkaupunkeja Euroopassa.

European Green Leaf Award on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastotoimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä ja jotka panostavat vihreään kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen.

Sisältöosio 1

Lappeenrannassa vuoden 2021 pääteemoihin kuuluivat

Luonto
Vesi
Vihreä sähköistyminen
Ilmastonmuutos

Green Leaf on satsaus tulevaisuuteen. Voitto lisää kaupungin kiinnostavuutta ja kansainvälisyyttä, houkuttelee nuoria ja tuo elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. Lappeenranta sai palkinnoksi myös 75 000 euroa käytettäväksi vihreään kehityksen jatkamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen Euroopassa. Voittovuoden toimenpiteitä rahoittivat myös Lappeenrannan kaupunki sekä Suomen ympäristöministeriö. 

 

Lappeenranta EGL 2021 Final Report

Lappeenrannan kaupungin European Green Leaf 2021 -voittovuoden toimenpiteet on koottu englanninkieliseen loppuraporttiin. 

Sisältöosiot

81

Original ID
1028
Translation ID
1159
Sisältöosio 3
Vasen kenttäKatso, miltä European Green Leaf -voittaja näyttää!

 

 

Oikea kenttä

Lappeenrannan Green Leaf -voittovuosi 2021.