Vihreä sähköistäminen

Otsikkoteksti

Lappeenrannan–Imatran kaupunkiseutu erikoistuu vihreän sähköistämisen innovaatioiden ja liiketoiminnan edistämiseen

Ingressi

Lappeenranta–Imatra-kaupunkiseutu on solminut valtion kanssa ekosysteemisopimuksen vihreän sähköistämisen tuotekehitys- ja innovaatiotyön kohdentamisesta vuosille 2021–2027. Kaupunkiseutu kuuluu ekosysteemisopimuksen kautta Innokaupunkien verkostoon.

LUT-yliopistolla taas on vetovastuullaan vihreän sähköistämisen kansallinen innovaatiotyö, jonka tarkoitus on vahvistaa alueiden välistä yhteiskehittämistä ja lisätä alan osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä.

 

Vihreä tuuliturbiini. Taustalla sinistä taivasta.

Logo, jossa mustalla teksti innokaupungit.

Sisältöosio 1

Kaupunkiseudun ja valtion välille solmittu ekosysteemisopimus

Lappeenranta on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. 

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda toimiva kokeilu- ja innovaatioympäristö. Hallitusohjelman strategisena tavoitteena on, että Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Innovatiivisten julkisten hankintojen määrää halutaan kasvattaa 10 prosenttiin julkisista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä ja niiden avulla kehittää palveluja, luoda kasvua ja mahdollistaa referenssimarkkinoiden kehittymistä.

Kansallisen kaupunkistrategian mukaan kaupungit toimivat osaamisen ja innovaatiotoiminnan sekä yritystoiminnan kehittämisen alustoina. Kaupungit ja valtio yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa luovat edellytyksiä maailmanluokan osaamiskeskittymille ja innovaatioympäristöille.

Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseutu on solminut valtion kanssa ekosysteemisopimuksen vihreän sähköistämisen tuotekehitys- ja innovaatiotyön kohdentamisesta vuosille 2021–2027. Ekosysteemisopimus tukee kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Sen avulla myös vahvistetaan alueen mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena.

Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseutu kuuluu ekosysteemisopimuksen kautta Innokaupunkien verkostoon. Innokaupungit ovat suomalaisia yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkeja, jotka ovat määritelleet omat osaamisen ja kehittämisen kärkiteemansa valtion kanssa tehtyihin ekosysteemisopimuksiin. Innokaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen. Mukana Innokaupunkien verkostossa on yhteensä 19 kaupunkia ja yksi kunta, jotka solmivat 16 ekosysteemisopimusta valtion kanssa vuonna 2021: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani (+ Sotkamo), Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta (+ Imatra), Mikkeli, Oulu, Pääkaupunkiseutu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku ja Vaasa.

LUT-yliopistolla ja alueen yrityksillä on tarjota ainutlaatuista kansallista osaamista synteettisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden tuotekehitystyössä sekä energiatehokkaissa sähkökäytöissä. Alueellisen ekosysteemisopimuksen ytimessä toimii energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network. Sopimus mahdollistaakin resurssien osoittamisen muun muassa Greenreality Networkin verkostotyöhön sekä yritysten kehitysalustaratkaisujen toteuttamiseen.

Sopimuksella saadaan työkaluja kansainväliseen verkostoitumiseen, opiskelijoiden ja kansainvälisten osaajien kytkemiseen alueen yritystoimintaan, yrityskehitystyöhön ja Talent Hub- työn edistämiseen. Sopimus tuo lisäksi vipuvoimaa rahoituksen hakemiseen suoraan EU:sta.

Tavoitteena on rakentaa Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudusta yrityksiä ja osaamista houkutteleva, kansainvälisesti menestyvä energia- ja ympäristöalan keskittymä. Luomalla tutkimuksesta liiketoimintaa maakuntaan tavoitellaan satoja uusia työpaikkoja.

Tarkempia tietoja teemakohtaisista toimenpiteistä ja tavoitteista voit lukea Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimenpidekuvauksesta.
 

Ekosysteemisopimusta toteuttavat hankkeet:

Käynnissä olevat hankkeet:

Lappeenrannan kaupunki: 

Imatran kaupunki: 

LAB-ammattikorkeakoulu:

LUT-yliopisto

 

Menneet hankkeet:

Lappeenrannan kaupunki: 

Imatran kaupunki: 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:

LAB-ammattikorkeakoulu:

 

Tiedostot
Sisältöosio 3
Vasen kenttä

Vihreän sähköistämisen kansallinen innovaatiotyö LUT-yliopiston vetovastuulla

Ekosysteemisopimusten teemoja viedään eteenpäin myös valtakunnallisissa ryhmähankkeissa, joita vetävät TKI-toimijat Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista.

Oikea kenttä

 

Vetovastuuhankkeiden ideana on vahvistaa alueiden välistä yhteiskehittämistä ja lisätä alan osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä. Kuusi valtakunnallista vetovastuuhanketta edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Näistä teemoista vihreän sähköistämisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen Suomessa on LUT-yliopiston vetovastuulla. Kumppaneina hankkeessa ovat vihreän sähköistämisen tutkimus- ja tuotekehityskeskittymät ovat Oulusta, Vaasasta, Jyväskylästä, Joensuusta sekä Raahen ja Kokkolan kaupunkiseuduilta.

Pyöreät kuvanostot