Greenreality kouluissa

Otsikkoteksti

Greenreality kouluissa

Ingressi

Luomme Lappeenrannan kouluissa elÀmÀntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyÀ. KeskeistÀ toiminnassamme on tiedeperustaisuus, toimijuus ja kestÀvÀn elÀmÀntavan omaksuminen yhdessÀ.

Luokkahuoneessa oppilaita, joista osa viittaa. Opettaja seisoo luokan edessÀ ja katsoo hymyillen oppilaiden suuntaan.

 

SisÀltöosio 1

Lappeenrannan koulujen Greenreality-toiminnan perustana ovat voimassa olevat opetussuunitelman arvot. Niiden mukaan kestÀvÀ elÀmÀntapa on vÀlttÀmÀtöntÀ. Tiedostamme sen, ettÀ ihminen on osa luontoa ja tÀysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Siksi haluamme oppia kriittistÀ kuluttamista, sÀÀstÀvÀisyyttÀ sekÀ rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestÀvÀlle kÀytölle.

Koulujen Greenreality-toiminnassa huomioimme kestÀvÀn kehityksen kaikki ulottuvuudet, jotka ovat ekologinen, taloudellinen,  sosiaalinen ja kulttuurinen kestÀvÀ kehitys.  JÀsennÀmme toimintaamme myös YK Agenda 2030:n tavoitteiden pohjalta.

Toteutamme Lappeenrannan kouluissa Lappeenranta 2037-strategian mukaisesti laadukasta kestÀvyyskasvatusta. LisÀksi hyödynnÀmme Greenreality-toiminnassa rohkeasti koko kaupunkia oppimisympÀristönÀ. NÀin rakennamme yhdessÀ oppilaiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia kestÀviÀ ratkaisuja ja vahvistamme toivoa paremmasta huomisesta.

Original ID
1590
Translation ID
1595