By Sanna Laukkanen, 15 December, 2023

Luumäen kunta selvittää mahdollisuutta muuttaa teollisuusalueeksi kaavoitettua Palanutkankaan aluetta aurinkosähkön tuotantoalueeksi. Kunta on valinnut yhteistyökumppanikseen kotimaisen Exilionin, joka suunnittelee alueelle teholtaan noin 40–50 megawatin aurinkopuistoa ja sähkövarastoa. Luumäen kunnanhallitus päätti maanantai-iltana 27.11. hyväksyä maanvuokra- ja kaavoitussopimuksen Exilionin suunnittelemalle aurinkovoimalalle.
 

By Sanna Laukkanen, 14 December, 2023

GREEN REALITY NETWORKIN JĂ„SEN ITULA OY ON AINA PYRKINYT VĂ„HENTĂ„MĂ„Ă„N HĂ„VIKKIĂ„ SEKĂ„ KATTOSĂ„TEILIJĂ–IDEN TUOTANNOSSA SYNTYVĂ„N JĂ„TTEEN MĂ„Ă„RĂ„Ă„.

Valmistus Suomessa takaa, että tuotteet kulkevat lyhyen matkan työmaalle, sekä mahdollistaa tuotteiden saapumisen juuri oikeaan aikaan, jolloin tuotteet altistuvat mahdollisimman vähän aikaa säälle. 

By Sanna Laukkanen, 14 December, 2023

GREEN ENERGY NETYWORKIN JĂ„SENYRITYS PROHEAT OY PIENENTĂ„Ă„ KIINTEISTĂ–JEN HIILIJALANJĂ„LKEĂ„ JA PARANTAA ENERGIATEHOKKUUTTA LISĂ„Ă„MĂ„LLĂ„ ASIAKKAIDENSA ENERGIAOMAVARAISUUTTA. YRITYS TEKEE KIINTEISTĂ–JEN ENERGIAHALLINTA- JA PARANNUSSANEERAUKSIA SEKĂ„ TOIMITTAA MAALĂ„MPĂ–- JA HYBRIDIJĂ„RJESTELMĂ„T SUURIEN KIINTEISTĂ–JEN LĂ„MMITYKSEEN JA JĂ„Ă„HDYTYKSEEN.