By Anonymous (not verified), 11 March, 2024

Lappeenrannan kaupunki ja suuret alueelliset yritykset aloittavat yhteistyön hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyön taustalla on Lappeenrannan valinta mukaan Euroopan unionin hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien ohjelmaan. Vuonna 2022 Euroopan komissio valitsi tähän niin kutsuttuun kaupunkimissioon Lappeenrannan lisäksi Suomesta myös Espoon, Helsingin, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit.

By Sanna Laukkanen, 4 March, 2024

Lappeenrannan kaupungin vetämä hanke toi esiin lupaavia mahdollisuuksia vihreän vedyn hyödyntämiselle alueella. Vedyn rooli on tärkeä liikenteen hiilineutraalisuuden saavuttamisessa, teollisuudessa sekä energianvarastoinnissa.

By Sanna Laukkanen, 28 February, 2024

Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakuntakeskus ja energia-alan keskittymä, joka tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Aktiivisen ilmastotyön airuena toimii yrityslähtöinen energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network, jonka tavoitteena on edistää vastuullista kasvua ja kestäviä innovaatioita.

Lue Talouselämän välissä 23.2. ilmestyneen Energia-liitteen ensimmäiseltä aukeamalta, miten Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa tehdään ilmastotyötä ja ratkotaan maailmanlaajuisia haasteita monialaisen yhteistyön voimin: 

By Sanna Laukkanen, 14 February, 2024

Laitex Oy on ottanut merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta ilmoittaessaan siirtymisestään täysin uusiutuvan energian lähteisiin. Yritys on ylpeä ilmoittaessaan, että se käyttää nyt 100 %:sti Vihreää Kaukolämpöä, joka tuotetaan Kaukaan Voiman sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksessa.